Vrijdagmiddag club
Iedere vrijdagmiddag komt deze club bijeen van 16.15 tot 18.15 uur. Met als doel ontmoeting, spel en een gezellig samenzijn.
Contact gaat via het clubhuis.