Hoofdlijnen beleidsplan 2020

YMCA Schilderskwartier staat klaar voor…

1. De jeugd

Door de jeugd, voor de jeugd. YMCA Schilderskwartier zet zich actief in voor de ontwikkeling en ondersteuning van de jongeren van de Schilderswijk. Voorleesclubs voor de jongsten en huiswerkbegeleiding voor de ouderen. Door het aanbieden van buitenschoolse activiteiten, zet YMCA Schilderskwartier zich in voor alle jongeren die behoefte heeft aan contact, een veilige plek en leuke en leerzame activiteiten.

2. Volwassenen

Het is belangrijk activiteiten te organiseren die volwassenen verder helpen in hun sociale contacten, hun ontwikkeling en zelfredzaamheid. YMCA Schilderskwartier zet zich met vele tot volwassene gerichte activiteiten en stelt haar clubhuis open om dit te bewerkstelligen.

3. Overige clubwerkzaamheden

YMCA Schilderskwartier zet zich tevens in door:

  • Zwemles aan te bieden;
  • Ieder jaar een toegankelijk zomerkamp te organiseren; en
  • Het gezamenlijk met een gezellige groep elke twee jaar een musical neer te zetten.

Hoe worden deze activiteiten gerealiseerd?

YMCA Schilderskwartier is een vrijwilligersorganisatie zonder beroepskrachten. Enthousiaste, deskundige en capabele vrijwilligers zijn daarom onmisbaar bij het creƫren van een veilige sfeer en het bedenken, uitvoeren en begeleiden van de activiteiten en projecten.

Verder is YMCA Schilderskwartier afhankelijk van subsidies, fondsen en donaties. Deelnemerskosten zijn bewust zo laag als mogelijk, om de activiteiten voor zoveel mensen als mogelijk toegankelijk te houden.

Beloningsbeleid

Alle (bestuurs-)werkzaamheden die mensen verrichten voor YMCA Schilderskwartier zijn onbezoldigd; het geschiedt op vrijwillige basis.