Contact

De vereniging YMCA Schilderskwartier vindt haar oorsprong in het Christelijk Jongeren Verband. Tegenwoordig maakt het CJV deel uit van het wereldwijd bekende YMCA, dat voor dezelfde christelijke normen en waarden staat en dat dezelfde missie kent als het CJV. De rechtsvorm van vereniging wordt gehandhaafd, waardoor de leden van de vereniging zeggenschap hebben over het doen en laten van de vereniging. De vereniging is ook aangesloten bij de Centrale Stichting YMCA Den Haag.

De vereniging houdt zich bezig met een aantal activiteiten, die onder meer in clubgebouw 'de Hobbel' plaatsvindt. Op deze site worden die activiteiten uitgebreid beschreven.

De vereniging kent een bestuur bestaande uit:

Voorzitter dhr. R.J. Binnerts
Penningmeester dhr. S. Bihari
Secretaris dhr. D. van Aken
Lid mevr. D. de Schrijver-Vissers
Lid dhr. R.B.C. Niessen
Lid dhr. R.C. van Leeuwestijn

Correspondentieadressen:

Vereniging YMCA Schilderskwartier
info@ymcaschilderskwartier.nl
Secretaris@ymcaschilderskwartier.nl

Clubgebouw 'de Hobbel'
Hobbemastraat 184
2526 JT Den Haag
telefoon 070 752 3681

Girorekening Algemeen
NL41BUNQ2042230731
o.v.v. YMCA Schilderskwartier

De site wordt beheerd door: Daan van Aken
Voor tips of contact: daan@ymcaschilderskwartier.nl